13. Juli - Podgorica, Crna Gora

Tikveš - Kavadarci, Makedonija

Bovin - Negotino, Makedonija

Stobi - Gradsko, Makedonija

Manastir Tvrdoš - BiH

Marina Cvetić - San Marino Chieti, Italija